TRƯỜNG TIỂU HỌC & TRUNG HỌC QUỐC TẾ MỸ ÚC

62 - 62A, Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Tp.HCM
Tel: (028) 3969 5278 - (028) 3969 5280
(Hotline) - Dr. Tony Nguyễn - 083 456 6818
Website: amis.edu.vn

Liên hệ